Математическа популационна динамика: кратка история Agrandir l'image

Математическа популационна динамика: кратка история

979-10-343-9462-3

от Nicolas Bacaër. 194 страници, 15 €. (Version bulgare)

Présentation

Attention ! Derniers exemplaires disponibles.

14,22 €

Présentation

В тази книга се проследява историята на различни математически популационни модели. Сред тях най-важно място заемат модели за динамика на населението. Това е теоретична тема, тясно свързана с генетика, екология, епидемиология и демография, в която математиката е допринесла за изключително важни прозрения. Прави се преглед на генезиса на няколко важни теми: експоненциалния растеж, от Ойлер и Малтус до китайската политика за едно дете; развитието на стохастични модели - от законите на Мендел и въпроса за изчезване на фамилни имена до теорията за разпространение на епидемии;  хаотичните популации, в които детерминизмът и случайността се преплитат.

Commentaires

Donnez votre avis

Математическа популационна динамика: кратка история

Математическа популационна динамика: кратка история

от Nicolas Bacaër. 194 страници, 15 €. (Version bulgare)

Donnez votre avis

25 livres dans la même collection