Promotion Axplock i den matematiska populationsdynamikens historia Agrandir l'image

Axplock i den matematiska populationsdynamikens historia

979-10-343-9008-3

Attention ! Derniers exemplaires disponibles.

14,22 €

Présentation

Den här boken följer populationsdynamikens historia, ett teoretiskt forskningsfält som är nära besläktat med genetik, ekologi, epidemiologi och demografi, och som matematiken har bidragit med viktiga insikter till. Den ger en översikt över några viktiga ämnen, såsom exponentiell tillväxt, utvecklingen av stokastiska modeller och kaotiska populationer, där determinism och slumpmekanismer sammanflätas. Därmed görs nedslag i historien om Euler, om Malthus och om den kinesiska ettbarnspolitiken. Dessutom förklaras historien om Mendels lagar och frågan om utdöende släktnamn samt perkolationsteorin för spridning av epidemier.

Commentaires

Donnez votre avis

Axplock i den matematiska populationsdynamikens historia

Axplock i den matematiska populationsdynamikens historia

Donnez votre avis

25 livres dans la même collection